ثبت نام
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

حراج 25درصدی میزوصندلی

مراحل ساخت استخر:

 

1. مرحله یک خط کشی


2-مرحله دو خاک برداری


3-خاک برداری


4-مرحله سه قالب گذاری


5-نصب لوله


6-مرحله چهار بتون ریزی


7-مرحله پنج ایزولاسیون


8-مرحله شش محوطه سازی


9-نحوه قرار گرفتن اسکیمر در استخر


 

گالری استخر

ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست